Última actualización: 05/12/2013

Orde do 27 de novembro de 2013 pola que se modifica a Orde do 28 de maio de 2013, pola que se regulan os cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia, a súa subministración electrónica e a presentación e o pagamento electrónico dos tributos sobre o xogo do bingo

Ligazóns relacionadas