Entidades adscritas

Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp)

 • Santiago Villanueva Álvarez
  Director xeral
 • Avenida da Cultura, s/n
  36680 A Estrada - Pontevedra
 • Tel.: 986 590 021 / 981 590 235
 • Fax: 986 590 988
 • Correo-e: agasp@xunta.gal
 • Web: agasp.xunta.gal

Axencia Galega de Emerxencias (Axega) - 112

 • Marcos Araújo Pereira
  Xerente
 • Avenida da Cultura, s/n
  36680 A Estrada - Pontevedra
 • Tel.: 112 / 886 152 506 - Fax: 886 152 592
 • Correo-e: axega@xunta.gal
 • Web: www.axega112.gal

Fundación Deporte Galego

Policía Autonómica

  • Jorge Manuel Rubal Pena
   Comisario Xefe da Unidade