Directorio

 

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica

 • Francisco Javier Abad Pardo
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 201 - Fax: 981 544 226
 • Correo-e: sxt.conselleriadepresidencia@xunta.gal

Secretaría Xeral para o Deporte

Dirección Xeral de Xustiza

 • José Tronchoni Albert
  Director xeral
 • Rúa Madrid, 2-4  2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 217 - Fax: 981 546 201
 • Correo-e: xustiza@xunta.gal

Dirección Xeral de Administración Local

 • Natalia Prieto Viso
  Directora xeral
 • Rúa Madrid, 2-4 - 2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 579 - Fax: 981 546 569
 • Correo-e: administracionlocal@xunta.gal

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

 • Sandra Vázquez Domínguez
  Directora xeral
 • Pazo de Raxoi, s/n - 15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 919/921 - Fax: 981 544 922
 • Correo-e: relacionsparlamentarias@xunta.gal

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

 • Santiago Villanueva Álvarez
  Director xeral
 • Rúa Roma, 25-27 - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 497 - Fax: 981 546 486
 • Correo-e: emerxencias.interior@xunta.gal

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

 • Jesús Gamallo Aller
  Director xeral
 • Rúa do Hórreo, 61
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 002 - Fax: 981 541 003
 • Correo-e: sunioneu@xunta.gal

Dirección Xeral de Mobilidade

 • Judit Fontela Baró
  Directora xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 581 - Fax: 981 544 351
 • Correo-e: mobilidade.cim@xunta.gal

Gabinete do conselleiro

 • Beatriz Soler Vázquez-Guillén
  Xefa do Gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 212 - Fax: 981 544 696
 • Correo-e: gabinete.conselleria.presidencia@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Ana Rodríguez Sanadrián
  Xefa de prensa
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 234 / 981 957 345 - Fax: 981 544 667
 • Correo-e: prensa.conselleriadepresidencia@xunta.gal

Direccións territoriais

 • Dirección Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15008 A Coruña
  • Tel.: 981 182 344 - Fax: 981 185 761
 • Dirección Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 070 - Fax: 982 294 266
 • Dirección Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79 - 32004 Ourense
  • Tel.: 988 386 379 - Fax: 988 386 539
 • Dirección Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43 - 36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 488 - Fax: 986 805 510
 • Dirección Territorial de Vigo
  • Rúa Concepción Arenal, 8 - 36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 027 - Fax: 986 817 714