Información sobre horarios dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas

A Orde do 23 de outubro de 2020 ten por obxecto a determinación do horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas, así como establecer os criterios, os supostos e as circunstancias que permitan aos concellos autorizar, de xeito motivado, ampliacións ou reducións sobre o horario xeral.