Autorización de espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal

O Decreto 98/2020, do 2 de xullo, ten por obxecto establecer, no marco do desenvolvemento normativo da Lei 10/2017, do 27 de decembro, unha regulación do procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia.