Plans de emerxencia

 

A reacción ante as distintas emerxencias que poidan superar a capacidade de resposta dos servizos habituais está planificada de xeito que esta se produza de forma coordinada e eficaz.

A continuación indícanse os accesos aos distintos plans de emerxencia aprobados pola Comunidade Autónoma de Galicia. 

Plans sectoriais específicos

Plans territoriais

Plans especiais

Plans de emerxencia exterior

A información meteorolóxica incluída nestes plans foi realizada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (Delegación Territorial da Coruña)

Establecementos afectados polo RD 840/2015

Planificación municipal