Autoprotección

A autoprotección é o conxunto de medidas (procedementos, sistemas e organización) implantadas nun determinado ámbito (edificios, instalacións, núcleos habitados, solares, actividades, centros etc) exposto a unha ou a diversas situacións de risco, destinadas a prever, previr e controlar o risco, dar resposta adecuada ás emerxencias e garantir a integración destas actuacións ás do sistema público.

Documentos relacionados

  • Preguntas frecuentes