Perfil do contratante

Órgano de contratación: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

 • Lugar de presentación das ofertas
  • Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
   Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
   15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Tel.: 9815 44 259 - Fax: 981 544 239
  • Correo electrónico: licitacion.presidencia@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: