Xunta Arbitral de Transportes

A Xunta Arbitral de Transportes de Galicia é un órgano extraxudicial de resolución de conflitos xurdidos durante a execución de contratos de transporte. Así, presentando unha reclamación ante este órgano, ponse en marcha un procedemento arbitral ao que son chamadas as dúas partes, que expoñen as súas posicións, e finalmente a Xunta Arbitral decide a través dun laudo arbitral, que ten un valor equivalente ao dunha sentenza xudicial.

Documentos relacionados

  • Manual de seguridade viaria e boas prácticas para persoas usuarias do transporte de escolares
  • Protocolo de medidas seguras para desprazarse cara á parada do autobús de escolares e durante o traxecto cara ao colexio