Xestión das concesións de transporte

O transporte de persoas viaxeiras por estrada, de carácter regular, permanente e de uso xeral, é un servizo público de titularidade da Administración, que esta xestiona a través de concesións outorgadas a empresas do sector.

Un servizo de transporte destas características supón que un operador de transporte (empresa concesionaria) traslada cos seus vehículos (autobuses) a persoas usuarias indeterminadas (uso xeral) a través de itinerarios e cun calendario e horarios predeterminados (regular) por parte da Administración, quen establece as condicións do servizo.

Ligazóns relacionadas