Transporte público marítimo

Os servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia deben ser, con carácter previo á súa prestación, obxecto de inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo, que depende da Dirección Xeral de Mobilidade. Para acceder ao rexistro, os servizos teñen que ter carácter regular, isto é, ter un orixe e un destino preestablecidos e un calendario, horarios e itinerario prefixados.

Taxas vixentes para inscricións no rexistro de empresas operadoras do transporte marítimo

  • Primeira inscrición: 77,38 €
  • Modificacións da primeira inscrición: 58,60 €

Nos seguintes links pode accederse a información sobre o procedemento de inscrición ou de modificación de inscricións previas, así como aos formularios de solicitude.

Así mesmo, no último link as persoas usuarias poden consultar as rutas inscritas, cos seus horarios, prezos e período de prestación.

Documentos relacionados

  • Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo (REOTM) - actualizado a 12/04/2024