Títulos e outros formularios

Solicitude de títulos (xestor/a de transportes / conselleiro/a de seguridade)

Códigos que deben utilizarse para cubrir o pagamento de taxas:

  • Consellería de Infraestruturas e Vivenda (Código 06)
  • Delegación de A Coruña (Código 10), Lugo (Código 20), Ourense (Código 30), Pontevedra (Código 40)
  • Servizo de Mobilidade (Código 02)
  • Taxa: denominación: Expedición de títulos e certificados xustificativos da disposición da competencia profesional para o exercicio da actividade do transporte e/ou para o exercicio da función de conselleiro/a de seguridade no transporte de mercadorías perigosas. (Código 31.01.06)

Importe da taxa: 23,18 €

Xustificante de relevo provisional de vehículo avariado

Solicitude de autorización necesaria (45 Kb)

Presentación de documentos

Solicitude de autorización necesaria (36 Kb)