Cualificación inicial e formación continua

Solicitude de autorización de centro de formación de condutores/as

Solicitude de autorización de centro de formación de conductores/as (PDF, 144 Kb)

Homologación cursos. Mecánica e contido dos cursos de formación

Unha vez que o centro estea autorizado, o resto das actuacións deberán efectuarse a través da aplicación informática do Ministerio de Fomento:

  • Homologación de cursos
  • Mecánica e contido dos cursos de formación

Este é o enlace ao que deberá acceder para poder continuar coa súa tramitación: Ministerio de Fomento. Solicitude para a xestión de centros e cursos

Solicitude de inscrición ao exame e devolución do CAP

Solicitude da tarxeta CAP

Códigos que deben utilizarse para cubrir ó pago de taxas:

  • Consellería de Infraestruturas e Vivenda (Código 06)
  • Delegación de A Coruña (Código 10), Lugo (Código 20), Ourense (Código 30), Pontevedra (Código 40)
  • Servizo de Mobilidade (Código 02)
  • Taxa: denominación: Expedición de tarxeta de cualificación do condutor ou renovación desta. (Código 31.01.18)

Importe da taxa: 23,18 €

Cando o interesado solicite que a tarxeta de cualificación de condutor lle sexa remita ao seu domicilio esta taxa verase incrementada nun 50%

Solicitude da tarxeta CAP