Solicitudes xenéricas

Autorizacións de transporte de viaxeiros e mercadorías (tarxetas)

Contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada

 • Autorización para a prestación de servizos regulares permanentes de viaxeiros por estrada mediante a utilización dun mesmo vehículo (solapamento). Solicitude e documentación
 • Concentración de contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada. Solicitude e documentación
 • Transmisión de contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada. Solicitude e documentación
 • Adscrición de vehículos a contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada. Solicitude e documentación
 • Incremento anual común ou modificación extraordinaria de tarifas de contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada. Solicitude e documentación
 • Modificación das condicións da explotación dos contratos de xestión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros/as por estrada. Solicitude e documentación

Autorizacións de transporte público regular de uso especial

 • Autorización de transporte público regular de uso especial (escolar a centros públicos). Solicitude e documentación
 • Autorización de transporte público regular de uso especial (escolar a centros privados, obreiros/as, lugares de lecer, outros). Solicitude e documentación

Dilixenciamiento de libros de roteiro (VD) e reclamacións (VD, VT)

Dilixenciamiento de libros en empresas de transporte e estacións de autobús

Tarxeta tacógrafo dixital

O novo tacógrafo dixital substitúe aos discos do tacógrafo analóxico por tarxetas intelixentes baseadas en chips, co tamaño dunha tarxeta de crédito. O chip inclúe un programa que protexe os datos almacenados nel e que permite que a tarxeta se comunique co tacógrafo dixital de forma segura.

Tipos de tarxeta

 • Tarxeta de condutor/a: identifica o condutor/a e permite almacenar os datos da súa actividade durante polo menos os últimos 28 días de actividade. As tarxetas españolas terán unha capacidade de polo menos 31 días de actividade. Solicitude e documentación necesaria. Descarga formulario (PDF, 451 Kb)
 • Tarxeta de empresa: identifica á empresa e permite visualizar, imprimir e transferir a información almacenada no tacógrafo e activar e desactivar o bloqueo do tacógrafo. Solicitude e documentación necesaria. Descarga formulario (PDF, 357 Kb)
 • Tarxeta de centro de ensaio: tamén coñecida como Tarxeta de taller, identifica ao titular e permite probar, activar, calibrar e transferir datos do tacógrafo dixital. Solicitude e documentación necesaria. Descarga formulario (PDF, 474 Kb)

Códigos que deben utilizarse para cubrir ao pago de taxas

 • Consellería de Infraestruturas e Movilidad (Código 06)
 • Delegación da Coruña (Código 10), Lugo (Código 20), Ourense (Código 30), Pontevedra (Código 40)
 • Servizo de Movilidad (Código 02)
 • Taxa: denominación: Expedición de tarxeta de tacógrafo dixital.  (Código 31.01.13)
  • Tarxeta de condutor
  • Tarxeta de empresa
  • Tarxeta de centro de ensaio

(IMPORTE: 29,46 €)