Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO 2021

Data de actualizacion: 10/01/2022

PRAZO DE TRAMITACIÓN ABERTO PARA A ORDE DE AXUDAS PARA VEHÍCULOS TAXI

Ampliación do crédito das axudas establecidas na Orde do 29/12/2020 de taxis

Mediante a Orde do 2 de xullo de 2021 (publicada no DOG nº 130, do 9 de xullo) amplíase en 300.000 € o crédito existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisiciónde vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO, e se convocan para o exercicio 2021, mediante tramitación anticipada (código de procedemento IF303A).

Unha vez efectuada esta ampliación, o importe total destas axudas ascende a 650.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes continúa aberto nos mesmos termos establecidos na orde de convocatoria destas axudas.