Manual básico da condución profesional

Neste manual atopará toda a información acerca do novo tacógrafo dixital: a partir de que data é obrigatorio, diferenzas co tacógrafo analóxico, tipos de tarxetas de condutor/a, funcionamento das tarxetas, masas máximas autorizadas dos vehículos...

Documentos relacionados

  • Manual básico da condución profesional