Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

O Observatorio de Transporte de Mercadorías de Galicia proporciona ás empresas de transporte, ás empresas cargadoras ou a calquera interesado/a en xeral unha ferramenta para o cálculo dos custos do transporte de mercadorías por estrada dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Isto facilita que o conxunto de participantes na contratación de servizos de transporte dispoñan dun mellor coñecemento dos custos que teñen asociados, simplificando e dotando dunha maior transparencia o conxunto da actividade sectorial.