Infraccións e sancións

As inspeccións e sancións da normativa de transportes terrestres tipifican e corrixen aquelas actuacións que rompen as regras do xogo establecidas pola Administración para garantir que o sistema de transportes se desenvolva harmonicamente, en base aos seguintes parámetros:

  • Primacía da seguridade do transporte (tempos de condución e descanso, control de cargas máximas, idoneidade dos vehículos...).
  • Defensa dos intereses dos/as usuarios/as.
  • Competencia leal entre operadores.