Política agraria común (PAC)

A política agraria común (PAC) é un conxunto de medidas que tratan de promover  e mellorar a agricultura sustentable nas zonas rurais preservando a biodiversidade e mantendo viva a economía rural.

Medidas da PAC:

Axuda á renda mediante pagos directos que garanten a estabilidade dos ingresos e remuneran aos agricultores por practicar unha agricultura respectuosa do medio ambiente.

 • As medidas de mercado para abordar situacións difíciles nos mercados derivados de caídas repentinas da demanda debidas a alarmas sanitarias ou caídas de prezos debidas a unha oferta masiva.
 • As medidas de desenvolvemento rural consistentes en programas nacionais e rexionais para atender ás necesidades e retos específicos das zonas rurais.

Os nove obxectivos para a PAC despois de 2020 propostos para o sector agrícola e para o desenvolvemento rural a nivel da UE son:

 • Garantir unha renda xusta a los/as agricultores/as.
 • Aumentar a competitividade.
 • Reequilibrar o poder na cadea alimentaria;
 • Actuar contra o cambio climático;
 • Protexer o medio ambiente;
 • Preservar as paisaxes e a biodiversidade;
 • Apoiar o relevo xeracional;
 • Manter zonas rurais dinámicas;
 • Protexer a calidade alimentaria e sanitaria.