Estratexia dixital europea

A estratexia dixital da UE aspira a lograr que esta transformación funcione para as persoas e as empresas, á vez que contribúe a alcanzar o seu obxectivo dunha Europa climaticamente neutra de aquí a 2050.

Obxectivos:

 • Fomentar o desenvolvemento europeo da próxima xeración de tecnoloxías dixitais, en particular os supercomputadores, a informática cuántica, a cadea de bloques e a intelixencia artificial antropocéntrica;
 • Desenvolver capacidades nas cadeas de valor dixitais estratéxicas, especialmente os microprocesadores;
 • Acelerar o despregamento de infraestruturas de redes seguras e de moi alta capacidade, en particular a fibra e a 5G, en toda a UE;
 • Mellorar a capacidade da UE para protexerse contra as ciberamenazas;
 • Liberar todo o potencial das tecnoloxías dixitais para alcanzar os ambiciosos obxectivos da UE en materia de medio ambiente e acción polo clima;
 • Mellorar as capacidades dixitais nos sistemas educativos.

Principais ámbitos de actuación da estratexia dixital nos que está a traballar a UE co fin de promover os valores comúns, a protección de datos e a privacidade.

Soberanía dixital

 • Servizos dixitais
 • Economía dos datos
 • Intelixencia artificial
 • Tecnoloxías facilitadoras
 • Conectividade
 • Ciberseguridad
 • Identificación dixital europea
 • Sanidade electrónica
 • Capacidades dixitais e educación
 • Dixitalización da xustiza

Como é a Europa dixital?

Redes: conectividade rápida a redes incluídas a fibra de alta capacidade e a 5G. Instrumentos para a seguridade da 5G, restricións a provedores de alto risco para recursos crave.

Zonas rurais: velocidades de gigabit para todos os fogares, tanto rurais como urbanos. Agricultura favorable ao medio ambiente: datos sobre colleitas, sementes e uso de fertilizantes.

Industria: infraestrutura e cadeas de valor: supercomputadores e informática cuántica, microprocesadores, baterías, robótica. Servizos europeos na nube seguros: os datos almacénanse e tratan en Europa.

Cidades: cidades intelixentes: infraestruturas, servizos e xestión de residuos. Mobilidade: vehículos e infraestruturas comunícanse, aparcadoiro dixital.

Dentro e fóra da casa: eficiencia enerxética, redes intelixentes, internet das cousas (IdC). Comunicación segura: protección de datos, cifrado fronte ás ciberamenazas. Concienciación e capacidades dixitais, para contrarrestar as ciberamenazas.

Na escola: internet fiable e rápido: acceso a recursos educativos dixitais. Un plan educativo dixital para axudar ás escolas para impartir educación a distancia de gran calidade.

Sanidade: espazo europeo de datos sanitarios: datos para a investigación, historia clínica dixital europea. Sanidade electrónica: aplicacións de intelixencia artificial para o diagnóstico e o tratamento.

Investigación: intelixencia artificial (IA): investimento en investigación, innovación e despregamento.

Seguridade: acceso aos datos para a actuación xudicial e policial.

Comercio: trazabilidade dos produtos grazas á cadea de bloques.

Empresas: reciclaxe e capacitación profesional TIC, especialistas en tecnoloxía e datos. Economía circular: capacidade de reparación e reciclaxe de compoñentes electrónicos.

Administración pública: administración electrónica: maior rapidez, eficiencia, comodidade e transparencia do acceso aos servizos. Interoperabilidade dos datos europeos. Identidade dixital: Identificación electrónica pública segura para toda a UE, servizos dixitais transfronteirizos.