Concursos de traslados e provisión temporal

 

 

Corpos xerais da Administración de Xustiza

16/04/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

10/04/2024

Resolución de convocatoria de postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

02/04/2024 

Resolución da adxudicación das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

21/03/2024

Resolución de convocatoria de postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

21/03/2024 

Resolución da adxudicación das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

15/03/2024

Resolución de convocatoria de postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

15/03/2024 

Resolución da adxudicación das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

05/03/2024

Resolución de convocatoria de postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

15/02/2024 

Resolución da adxudicación das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

13/02/2024

Orde PJC/110/2024, de 8 de febreiro, pola que se resolve provisionalmente, apróbase a relación de persoas excluídas y anúncianse os lugares onde están a disposición dos interesados/as os anexos III, do concurso de traslado entre persoal funcionario dos Corpos e Escalas de Xestión Procesal e Administrativa, Tramitación Procesal e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/1102/2023, de 27 de setembro, e Resolucións das Comunidades Autónomas.

08/02/2024

Resolución de convocatoria de postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

05/02/2024

Resolución da adxudicación das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución entre titulares para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución 

26/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

26/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

18/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

17/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

11/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

21/12/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

14/12/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

24/11/2023

Resolución do 24 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 25 de xaneiro de 2023

24/11/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

20/11/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

20/11/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

13/11/2023

Corrección de erros da Resolución do 10 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

10/11/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

10/11/2023

Resolución do 31 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión da praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 4 de xullo de 2023.

07/11/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

25/10/2023

20/10/2023

Corrección de erros. Resolución do 27 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza 

18/10/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

17/10/2023

Corrección de erros. Resolución do 27 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza.

16/10/2023

Resolución do 20 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas que se lles ofrecen ás persoas aprobadas, correspondentes ao ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nas probas selectivas para o ingreso no corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, quenda libre, convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

10/10/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

09/10/2023

Resolución do 27 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza. 

04/10/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión de postos de traballo mediante o sistema de substitución

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

27/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

25/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

19/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

19/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

13/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

13/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

07/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

06/09/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

31/08/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

26/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

21/07/2023

Corrección de erros da Resolución do 18 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

19/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

19/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de postos de traballo mediante o sistema de substitución

12/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

10/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de postos de traballo mediante o sistema de substitución

03/07/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

28/06/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

22/06/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución 

20/06/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

12/06/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución 

06/06/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución 

30/05/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

15/05/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

05/05/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

04/05/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

21/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para su provisión temporal mediante o sistema de subsitución

18/04/2023

Corrección de erros da Resolución do 17 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

17/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

04/04/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

22/03/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

15/03/2023

Na localidade do centro xestor de persoal do Servizo de Xustiza de Vigo o día 28 de marzo é inhábil, polo que se informa que todo o persoal funcionario que desexe tomar posesión noutras localidades da provincia de Pontevedra nesa data, deberá comunicarllo ao Servizo de Xustiza aos efectos de enviarlles con anterioridade o documento de toma de posesión, que será asinado dixitalmente polo persoal o día 28 de marzo e remitido ao Servizo de Xustiza por correo electrónico.

15/03/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

10/03/2023

Resolución do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados ordinario para prazas vacantes entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 18 de agosto de 2022.

07/03/2023

Concurso de Traslados 2022

Documentación e trámites necesarios:

   1. Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia
    • Fotocopia do DNI
    • Cese
    • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
    • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
    • Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o nº de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
    • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2022 que, no seu caso, estean pendentes de desfrutar por razóns xustificadas
    • Modelo 145 (IRPF) 
   2. Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia
   3. Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario.

Tamén deberá facer entrega desta no caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto de que estaba a prestar servizos.

Así mesmo, no caso de contar coa tarxeta de identificación especial por razón do destino que viña desempeñando, deberá devolvela ao servizo de persoal correspondente.

 

07/03/2023

Resolución do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia

03/03/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

01/03/2023

Instrución sobre ceses e tomas de posesión derivadas da resolución definitiva do concurso de traslados convocado por resolución do 18 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza

24/02/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

20/02/2023

Acordo do 20 de febreiro de 2023, polo que se dá publicidade á listaxe e baremación definitiva das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia, convocado pola Resolución do 1 de decembro de 2022

17/02/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

09/02/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

01/02/2023

Acordo do 1 de febreiro de 2022 polo que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia, convocado pola Resolución do 1 de decembro de 2022 (DOG nº 239, do 19/12/2022)

25/01/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia 

25/01/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución 

19/01/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución 

17/01/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

11/01/2023

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

28/12/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

22/12/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

20/12/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

19/12/2022

Resolución do 1 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia

14/12/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución  

29/11/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución  

22/11/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

11/11/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

11/11/2022  

Resolución do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de Área de Santiago de Compostela

07/11/2022     

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

31/10/2022     

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

25/10/2022    

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

24/10/2022    

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

19/10/2022    

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

19/10/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

13/10/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

11/10/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

5/10/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

28/9/2022  

Resolución do 28 de setembro de 2022, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de área de Santiago de Compostela, convocado pola Resolución do 6 de xullo de 2022 (DOG nº 137, do 19/07/2022)

26/9/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

19/9/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa previsión temporal mediante o sistema de substitución.

9/9/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión dun posto de traballo vacante na fiscalía de área de Santiago de Compostela.

8/9/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

6/9/2022  

Resolución do 18 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza.

31/8/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

10/8/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria provisional temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

4/8/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

20/7/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

19/7/2022 

Resolución do 6 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de Área de Santiago de Compostela.

14/7/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

12/7/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

7/7/2022 

Corrección de erros da Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

6/7/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

30/6/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución

27/6/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

21/6/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

25/3/2022 

Resolución do 21 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se establecen criterios para a cobertura de postos de traballo mediante comisión de servizos no ámbito da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

14/3/2022 

Resolución do 2 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se resolve o concurso de traslado entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 30 de setembro de 2021.

Adxudicacións Galicia GE
Adxudicacións Galicia TR
Adxudicacións Galicia AU

9/3/2022 

Concurso de Traslados 2021

   1. Documentación e trámites necesarios
    • Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia
    •  Fotocopia do DNI
    • Cese
    • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
    • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
    • Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o nº de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
    • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2020 que, no seu caso, estean pendentes de desfrutar por razóns xustificadas
    • Modelo 145 (IRPF)
   2. Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia
   3. Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario.

Tamén deberá facer entrega desta no caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto de que estaba a prestar servizos.

Así mesmo, no caso de contar coa tarxeta de identificación especial por razón do destino que viña desempeñando, deberá devolvela ao servizo de persoal correspondente.

Teléfonos das habilitacións (delegacións e xefaturas provinciais)

   • A Coruña: 981 182 571
   • Lugo: 982 294 311
   • Ourense: 988 386 012
   • Pontevedra: 986 817 003

8/3/2022 

Instrución relativa ao concurso de traslados convocado por Resolución do 30 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Xustiza.

12/1/2022

Orde JUS/1525/2021, de 29 de decembro, pola que se resolve provisionalmente, se aproba a relación de excluídos e se anuncian os lugares onde están a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslados para cubrir prazas vacantes entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Orde  JUS/1099/2021, do 30 de setembro, e Resolucións do 30 de setembro de 2021, das Comunidades Autónomas

24/11/2021

Resolución do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

13/10/2021

Resolución do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

Prazo de presentación de solicitudes: do 14/10/2021 ao 27/10/2021 (ambos inclusive)

21/9/2021 

Acordo da comisión de valoración do concurso específico para a provisión do posto de responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalia provincial da Coruña

17/9/2021

Resolución do 15 de setembro de 2021, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña

24/8/2021

Resolución do 24 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña 

18/6/2021

Correción de erros da Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña. 

17/6/2021

Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

23/2/2021

Corrección de erros. Resolución do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 28 de xullo de 2020.

19/2/2021

Resolución do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 28 de xullo de 2020.

 

Concurso de Traslados 2020

Documentación e trámites necesarios

1) Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

   • Fotocopia do DNI
   • Cese
   • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
   • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) 
   • Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o nº de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
   • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2020 que, no seu caso, estean pendentes de desfrutar por razóns xustificadas
   • Modelo 145 (IRPF)

2) Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

3) Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario.

Tamén deberá facer entrega desta no caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto de que estaba a prestar servizos.

Así mesmo, no caso de contar coa tarxeta de identificación especial por razón do destino que viña desempeñando, deberá devolvela ao servizo de persoal correspondente.

15/2/2021

Instrución relativa ao concurso de traslados convocado por Resolución do 28 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Xustiza  

15/12/2020

Información do Ministerio

Orde de 15-12-2020 pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslado entre funcionarios/as dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 28-07-2020 da Dirección Xeral de Xustiza (BOE/DOG 01-09-2020).

29/9/2020

Corrección de erros. Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

11/9/2020

Corrección de erros. Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

1/9/2020

Resolución do 28 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

18/2/2020

Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 25 de xuño de 2019.

11/2/2020

Nota informativa Concurso de Traslados 2019

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O día seguinte ao cesamento no destino de orixe, deberán achegar á xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación: fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 1/1/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

   • Fotocopia do DNI
   • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
   • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 1/1/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
   • Certificado de haberes
   • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
   • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días xa desfrutados con cargo ao 2020.
   • Modelo 145 (IRPF)

Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

Persoal que obteña destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da comunidade autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. 

No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal ao correspondente servizo de persoal de xustiza.

Instrución relativa ao concurso de traslados convocado por Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza

Anexo: solicitude de continuidade no posto

 

25/11/2019

Orde JUS/1148/2019, de 15 de novembro, pola que se resolve provisionalmente, se aproba a relación de excluídos e se anuncian os lugares onde se atopan a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslado para cubrir prazas vacantes entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza (BOE/DOG 18-7-2019).

21/11/2019

Información do Ministerio

26/7/2019

Corrección de erros. Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

22/7/2019

Resolución do 2 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

18/7/2019

Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

Nota do Ministerio

A confección da instancia no concurso debe facerse necesariamente vía web, a través do asistente de inscrición, polo tanto, premer na ligazón “G.T.A. Concurso de Traslados" para ter acceso ao mesmo a partir das 0:00 horas do día 19 de xullo ata as 24:00 horas do día 9 de agosto de 2019.

Pode consultar o Manual do asistente de inscrición web para realizar a solicitude do concurso (ver documentos asociados).

Atención ás persoas usuarias (exclusivamente para solución de dúbidas sobre o asistente de inscrición): 913 904 605.
 

 

Corpos de médicos forenses 

17/07/2023

Saíu publicada a Resolución do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a concurso específico de méritos a praza vacante de xefatura de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

20/02/2023

Xa están publicadas as resultas do concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses. Pode consultalas na seguinte ligazón:

Concurso de traslados de médicos forenses BOE 20 FEB 2023 (mjusticia.gob.es)

20/02/2023

Resolución do 25 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses

02/03/2022

Resolución do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para as prazas vacantes de cadansúa xefatura de sección da Área de Patoloxía Forense e da Área de Clínica Médico-Forense na subdirección territorial da Coruña, e de xefatura de sección da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial de Ourense, todas elas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)

07/02/2022

Acordo da Comisión de valoración do concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de cadansúa xefatura de sección da área de patoloxía forense e da área de clínica médico-forense na Subdirección Territorial da Coruña e de xefatura de sección da área de clínica médico-forense na Subdirección Territorial de Ourense, do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)

21/12/2021

Resolución do 20 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes no Insituto de Medicina Legal de Galicia

5/11/2021

Resolución do 28 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se lle outorga destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/626/2019, do 28 de maio.

2/11/2021

Resolución do 22 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, de postos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, anunciada por Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza

15/9/2021

Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de cadansúa xefatura de sección da Área de Patoloxía Forense e mais da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial da Coruña, e de xefatura de sección da Área de Clínica Médico-Forense na Subdirección Territorial de Ourense, todas elas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) 

15/9/2021

Resolución do 1 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles.

12/05/2021

Resolución do 19 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 5 de novembro de 2020  

4/12/2020

Resolución do 5 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses.

15/1/2020

Resolución do 12 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada por Resolución do 18 de outubro de 2019 da Dirección Xeral de Xustiza.

15/11/2019

Resolución do 18 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca, para a provisión polo sistema de libre designación, un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Resolución do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de abril de 2019.

Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/626/2019, do 28 de maio, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses.

Resolución do 18 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 9 de abril de 2019.

Listaxe das persoas excluídas para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).