Comisións de servizo

12/04/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación provisional de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

10/04/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

03/04/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

27/03/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación definitiva de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

21/03/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación provisional de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

08/03/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

07/03/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación definitiva de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

01/03/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación provisional de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

21/02/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

06/02/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación definitiva de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

02/02/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

26/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 11 de xaneiro, da Dirección Xeral de Xustiza

26/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 6 de outubro, da Dirección Xeral de Xustiza

17/01/2024

Corrección de erros da Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

16/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

11/01/2024

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

09/01/2024  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

19/12/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 06 de outubro, da Dirección Xeral de Xustiza

12/12/2023  

Corrección de erros da Resolución do 11 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

11/12/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

11/12/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

01/12/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 6 de outubro da Dirección Xeral de Xustiza

16/11/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

10/11/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 6 de outubro da Dirección Xeral de Xustiza

27/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

24/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

18/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 6 de outubro da Dirección Xeral de Xustiza

06/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

05/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

02/10/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 15 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

15/09/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

13/09/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

07/09/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 25 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

25/08/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

24/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

18/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 10 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

17/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

11/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 3 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

10/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

03/07/2023  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

28/06/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

21/06/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 02 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

02/06/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

15/05/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

05/05/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

20/04/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

13/04/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

04/04/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

20/03/2023   

Corrección de erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

17/03/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

08/02/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a adxudicación provisional dun posto de traballo convocado pola Resolución do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza

19/01/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

18/01/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza 

18/01/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza 

12/01/2023   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 27 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

27/12/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

20/12/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

14/12/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza convocados pola Resolución do 8 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión e comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

25/11/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

22/11/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 08 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

16/11/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza convocados pola Resolución do 8 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

08/11/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas da Administración de xustiza

31/10/2022   

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 11 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisións de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

24/10/2022  

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 11 de outubro, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

11/10/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

10/10/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza 

04/10/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza 

19/09/2022 

Resolución da Direccion Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

10/08/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

4/08/2022 

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 20 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza

20/7/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

1/7/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

27/6/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

21/6/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

14/6/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

9/6/2022

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

3/6/2022

Resolución do 3 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos convocados pola Resolución do 8 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza 

18/5/2022

Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

16/5/2022

Resolución do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos convocados pola Resolución do 8 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizos de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

11/5/2022

Resolución do 11 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións defitinivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

5/5/2022

Resolución do 5 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

27/4/2022

Corrección de erros da Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

26/4/2022

Resolución do 26 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

Anexo II

25/4/2022

Resolución do 25 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos do corpo de xestión procesual e administrativa e do corpo de tramitación procesual e administrativa convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

19/4/2022

Resolución do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos do corpo de auxilio xudicial convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

19/4/2022

Resolución do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos do corpo de xestión procesual e administrativa e do corpo de tramitación procesual e administrativa convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

19/4/2022

Resolución do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos do corpo de auxilio xudicial convocados pola Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza

30/3/2022

11/2/2022

Corrección de erros da Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, no Xulgado do mercantil nº3 da Coruña, órgano de nova creación, efectuada por Resolución do 19 de xaneiro de 2022.

8/2/2022

Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, no Xulgado do mercantil nº3 da Coruña, órgano de nova creación, efectuada por Resolución do 19 de xaneiro de 2022.

19/1/2022

Resolución do 19 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo no órgano de nova creación entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

Anexo II

O prazo de presentación de solicitudes será do 20/01/2022 ao 26/01/2022.

10/9/2021

Resolución do 9 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión temporal dun posto de Dirección mediante comisión de servizos no Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles.

5/2/2021

Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

O prazo de presentación de solicitudes será do 08/02/2021 ata o 12/02/2021.

Corrección de erros 

11/1/2021

Anuncio

Denominación do posto: Xefatura Servizo Persoal da Administración de Xustiza

Centro de destino: Dirección Xeral de Xustiza

Consellería: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Grupo: A1, A2

Adscrición indistinta a funcionarios/as da Xunta de Galicia, Estado e Administración de Xustiza

Admisión de solicitudes desde o 11/01/2021 ata o 18/01/2021

Ligazón ao anuncio: http://www.xunta.es/comisions/

Modelo de solicitude

8/9/2020

Resolución do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 20 de xullo de 2020.

21/7/2020

Resolución do 20 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, e Tramitación procesual e administrativa.

4/2/2020

Nota informativa para o persoal adxudicatario con destino noutra comunidade autónoma

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da comunidade autónoma de Galicia

Deberán achegar á Xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación: fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

  • Fotocopia do DNI
  • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
  • Certificado de haberes
  • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
  • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días xa desfrutados con cargo ao 2020
  • Modelo 145 (IRPF)

Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Xustiza,
Praza de Luís Seoane, s/n,
Edificio Administrativo Monelos,
15008 A Coruña.
Tfno. 981 184 472 / 981 184 456

Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Xustiza,
Rolda da Muralla, nº 70,
27071 Lugo.
Tfno. 982 294 308 / 982 294 360

Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Xustiza,
Paseo da Habana, nº 79,
32004 Ourense.
Tfno. 988 386 408

Delegación Territorial de Vigo
Servizo de Xustiza,
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar,
36201 Vigo (Pontevedra).
Tfno. 986 817 716 / 986 817 788
  

Resolución do 7 de novembro, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, Tramitación procesual e administrativa e Auxilio Xudicial

O prazo de presentación de solicitudes será do 26/11/2019 ao 10/12/2019 inclusive.