Formación continua

Todos/as os/as condutores/as profesionais deberán realizar a formación continua cada 5 anos; esta consistirá nun curso de 35 horas a impartir nalgún dos centros autorizados. Unha vez superado o correspondente curso de formación continua, expedirase polos Servizos de Mobilidade das delegacións territoriais correspondentes a tarxeta de cualificación, que todos/as os/as condutores/as deberán levar consigo xunto co permiso de conducir.