Plans de emerxencia

A reacción ante as distintas emerxencias que poidan superar a capacidade de resposta dos servizos habituais está planificada de xeito que esta se produza de forma coordinada e eficaz.

A continuación indícanse os accesos aos distintos plans de emerxencia aprobados pola Comunidade Autónoma de Galicia. 

Plans sectoriais específicos

Plans territoriais

Plans especiais

Plans de emerxencia exterior

Establecementos afectados polo RD 840/2015

Planificación municipal