Que é unha Fundación de Interese Galego?

É unha organización constituída sen fin de lucro que, por vontade dos seus creadores, ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral para Galicia, e desenvolve principalmente as súas actividades e ten o seu domicilio no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.