Onde dirixirse?

Compártao :

Compartir

Ao Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas, adscrito á Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, que exerce funcións de asesoramento, apoio e colaboración sobre constitución e funcionamento destas entidades.

Enderezo e contacto:
Edificios Administrativos San Caetano, 5-3º
15781 Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 244 / 981 957 394