Protectorados da Xunta de Galicia

Compártao :

Compartir

O protectorado pódese definir como unha función da Administración Pública, que vela polo correcto exercicio do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e funcionamento.

Son funcións do protectorado:

 • Asesoramento e información ás fundacións.
 • Velar polo cumprimento dos fins fundacionais, de acordo coa vontade dos fundadores, e coas disposicións legais e estatutarias.

Enderezos de interese - Protectorados da Xunta de Galicia

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas
  Telf.: 981 545 244
 • Consellería de Facenda
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 545 176
 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Coordinación Administrativa e da Planificación
  Telf.: 981 541 712
 • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 545 448
 • Consellería de Cultura e Turismo
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 544 841 / 981 544 846
 • Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 544 477
 • Consellería do Medio Rural
  Edificio Administrativo San Caetano
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Calidade dos Procedementos e Sistemas
  Telf.: 981 544 712
 • Consellería de Sanidade
  Edificio Administrativo San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Réxime Interior
  Telf.: 881 541 808
 • Consellería de Política Social
  Edificio Administrativo San Caetano 
  15781 Santiago de Compostela
  Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa
  Telf.: 881 995 218
 • Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  Edificio Administrativo San Caetano
  15781 Santiago de Compostela
  Subdirección Xeral de Réxime Xurídico Administrativo
  Telf.: 981 544 320 / 981 544 321
 • Consellería do Mar
  Edificio Administrativo San Caetano
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 546 162