Persoal das entidades locais e FHE

Compártao :

Compartir

Procesos selectivos locais

 • Oferta de emprego público
 • Convocatoria e bases da convocatoria
 • Anuncio da convocatoria
 • Requisitos dos/as aspirantes
 • Solicitudes
 • Admisión dos/as aspirantes
 • Tribunais (artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público)
 • Listaxe de aprobados/as, presentación de documentación e nomeamento de funcionarios/as
 • Desenvolvemento do proceso selectivo
 • Leis aplicables ao proceso selectivo
 • Aspectos esenciais das bases da convocatoria

 

Documentos relacionados