Expedientes de mobilidade sometidos a información pública

A continuación pode consultar unha listaxe e os datos básicos dos expedientes de mobilidade sometidos ao trámite de información pública conforme á normativa sectorial vixente.

Proxecto de explotación do servizo público de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada clave XG635 e título A Coruña – Lugo – A Mariña

Anuncio polo que se somete a información pública a Estratexia Galega de Mobilidade

Aparcamentos disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas. Comarca Ferrolterra. Clave AC/22/151.06

Aparcamentos disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas. Avenida de Breogán (Lugo). Clave LU/22/217.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito Milladoiro - Estación Intermodal. Clave AC/22/085.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito de acceso ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Clave AC/22/087.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito Estación Intermodal - San Caetano. Clave AC/22/088.06 

Proxecto de trazado do eixe de mobilidade sostible en Ourense. Treito Os Remedios-Expourense (senda río Barbaña). Clave OU/22/081.06

Proxecto de trazado do eixe de mobilidade sostible en Ourense. Treito de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Clave OU/22/083.06 

Aparcadoiros disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas VG-4.3, AG41 e PO-305. Clave PO/22/117.06

 Modificación do anexo ao Plan de Transporte Público de Galicia sobre a Área de Transporte de Galicia