Guía práctica de fundacións

Esta guía pretende simplificar o cumprimento da tramitación esixida para facer efectivas as obrigas rexistrais, incluíndo e aclarando os trámites máis habituais e as principais dúbidas expostas polas fundacións de interese galego.

Guía práctica de fundacións