Protectorados da Xunta de Galicia

O protectorado pódese definir como unha función da Administración Pública, que vela polo correcto exercicio do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e funcionamento.

Son funcións do protectorado:

  • Asesoramento e información ás fundacións.
  • Velar polo cumprimento dos fins fundacionais, de acordo coa vontade dos fundadores, e coas disposicións legais e estatutarias.

Enderezos de interese - Protectorados da Xunta de Galicia

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación
Edificio Administrativo San Caetano 
15781 Santiago de Compostela
Servizo Técnico Xurídico
Teléfono: 981 545 448

Consellería de Facenda e Administración Pública
Edificio Administrativo San Caetano 
15781 Santiago de Compostela
Servizo Técnico Xurídico
Teléfono: 981 545 176
 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Edificio Administrativo San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
Servizo de Xestión Administrativa
Teléfono: 981 541 712

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Servizo Técnico Xurídico
Teléfono: 981 544 531

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Edificio Administrativo San Caetano 
15781 Santiago de Compostela
Servizo Técnico Xurídico
Teléfono: 981 544 846

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Edificio Administrativo San Lázaro 
15781 Santiago de Compostela
Servizo de Calidade de Procedementos e Sistemas
Teléfono: 981 545 350

Consellería de Sanidade
Edificio Administrativo San Lázaro 
15781 Santiago de Compostela
Servizo de Réxime Interior
Teléfono: 881 541 808

Consellería de Política Social e Xuventude
Edificio Administrativo San Caetano 
15781 Santiago de Compostela
Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa
Teléfono: 881 995 218

Consellería do Medio Rural
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Servizo de Calidade dos Procedementos e Sistemas
Teléfono: 981 544 712

Consellería do Mar
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Servizo Técnico Xurídico
Teléfono: 981 546 162