Persoal funcionario con habilitación de carácter nacional (FHN)