Última actualización: 24/10/2015

Real decreto 949/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións

Enlaces relacionados