Última actualización: 12/06/2020

Decreto 113/2010, do 1 de xullo, polo que se modifica o Decreto 181/2002, do 10 de maio polo que se aproba o Regulamento do Xogo do Bingo e o Decreto 116/1986, do 4 de xuño polo que se aproba o Catálogo de Xogos da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 131, do 12 de xullo)

Ligazóns relacionadas