VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Guías de contratación

Guía da colaboración pública horizontal da Comunidade Autónoma de Galicia

  • Introdución: que é a colaboración horizontal ou público-pública?
  • Colaboración horizontal interna dentro do servizo público autonómico
  • Colaboración horizontal "externa" con outras Administracións públicas, en particular coa Administración local

Guía de boas prácticas para favorecer a contratación pública de innovación en Galicia

Guía para unha contratación pública socialmente responsable no sector público autonómico galego

  • Introdución
  • Preparación e adxudicación do contrato
  •       Necesidade e obxecto da contratación
  •       Especificacións técnicas
  •       Prego de cláusulas

 

Documentos relacionados