Última actualización: 25/02/2010

Decreto 19/2010, do 11 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de símbolos das entidades locais de Galicia

Enlaces relacionados