Última actualización: 02/07/2011

Real Decreto lexislativo 1/2011, do 1 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de auditoría de contas

Enlaces relacionados