Última actualización: 02/02/2009

Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego

Enlaces relacionados