Última actualización: 04/11/2009

Decreto 379/2009, do 27 de agosto, polo que se crea a Comisión de seguimento de disposicións normativas estatais e doutras comunidades autónomas

Enlaces relacionados