Última actualización: 28/04/1988

Real Decreto 397/1988, do 22 de abril, polo que se regula a inscrición rexistral de Asociacións xuvenís

Ligazóns relacionadas