Última actualización: 29/07/1986

Real decreto 1533/1986, do 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de pais de alumnos

Ligazóns relacionadas